Apoteka "Vrbas"


Idi na sadržaj

Glavni meni:


Istorija Apotekarstva u Vrbasu

Novosti

U opštini Vrbas prvi lekari se pominju u Torzi (Savino Selo) 1840. godine, a u Vrbasu 1842. godine. Prve apoteke nastaju 1861.godine u Vrbasu, 1882.godine u Torzi, 1888. godine u Zmajevu i 1897. godine u Starom Vrbasu. Prva privremena bolnica formirana je u sklopu izgradnje Velikog Bačkog kanala 1794/95. godine.

Od prokopavanja kanala Franca Josifa i prolaska pruge BUDIMPEŠTA-SUBOTICA-VRBAS-NOVI SAD, u Vrbasu započinje nagli procvat zanatstva, trgovine, bankarstva, industrije, kulture, zdravstva, školstva i svih drugih oblasti ljudskog života. Prema podacima koji poseduje Muzej grada Vrbasa, najstarija apoteka osnovana je 1861 godine. Njenu tradiciju nastavlja porodica Šuh. Drugi poznati apotekar bio je Ler, posedovao je najmoderniju apoteku, ne samo u vrbasu nego i u Vojvodini. Treći poznati apotekar bio je Mileta Leskovac stariji, koji je apotekarsku diplomu stekao u Budimpešti 1895 godine, a već sledeće godine otvara apoteku u Vrbasu ( Ulica Ivana Milutinovica). Enterijer apoteke je izrađen u Beču.

Prvi Spitalj je osnovan početkom XX veka. Bio je namenjen za lečenje starih iznemoglih kao i za karantin i zarazne bolesti. Prvi sanatorijumi su bili privatni Dr. Fridriha Hecla, Dr. Bele Tesenjia i Dr. Milera. 1944. godine u Vrbasu je postojala pozadinska vojna bolnica, a 1945. godine Sresko Pokrajinska bolnica na čijem čelu je bio dr. Svetozar Milatović. U svom sastavu je imala Hirurško, Ginekološko - akuserško, Interno i Zarazno odeljenje sa oko 100 postelja u kojoj je radilo dva specijalista i jedan lekar opšte prakse.

1975. godine sledi konstitucija Medicinskog Centra u 2 OOUR-a i Radnu zajednicu kao izraz uskladjivanja sa Ustavom i Zakonom o udruženom radu. Organizovani su dispanzeri za: predškolsku, školsku decu i omladinu, za žene, za plućne bolesti, za medicinu rada. Snabdevanje lekovima i sanitetskim materijalom organizuju: apotekarska služba preko gradske apoteke, apoteke u Starom Vrbasu i preko apotekarskih stanica u naseljima. Za stacionarni deo postoji bolnička apoteka.


Pocetna Stranica | Spisak Apoteka | Aktuelno | Novosti | Finansijski Izveštaj | Javne nabavke | Kontakt | Arhiva | Mapa Sajta


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni