Apoteka "Vrbas"


Idi na sadržaj

Glavni meni:


Podaci o Apoteci

Kontakt

IDENTIFIKACIJA

 • Matični broj........................................08888744
 • Registracioni broj:.............................8211060739
 • Pun naziv ustanove....................Apotekarska ustanova "Vrbas"
 • PTT broj i naziv mesta.....................21460 Vrbas
 • Ulica i broj.................................Maršala Tita 78
 • Tekući računi:
 • 840-790661-86.....za sredst. izdvojena budžetom
 • 840-776667-67.....za sopstvene potrebe
 • 840-1032761-25....za posebne potrebe(donacije)
 • Naziv banke...............................Uprava za trezor
 • Mesto banke.............................................Vrbas
 • Poreski Identifikacioni broj(PIB)...........105592301
 • Šifra delatnosti.........................................47.73
 • Broj telefona....................................021/794-485
 • Broj faksa........................................021/704-138
 • E-mail....................................apvr@open.telekom.rs
 • Obveznik PDV................................................DA
 • Ovlašćeno lice...............Direktor Predrag Alargić
 • Broj evidencione prijave.......................414387758

Pocetna Stranica | Spisak Apoteka | Aktuelno | Novosti | Finansijski Izveštaj | Javne nabavke | Kontakt | Arhiva | Mapa Sajta


Pod-Meni:


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni