Apoteka "Vrbas"


Idi na sadržaj

Glavni meni:


MEDJUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

Aktuelno > Kalendar zdravlja > Decembar

MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM
3. decembar

Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa socijalnim i fizičkim barijerama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti, nepristupačnost objekata kao i informacija i oruđa za komunikaciju.
Ovaj dan se obeležava 3. decembra i svi zaposleni u Apoteci „ Vrbas“ se pridružuju
promociji s ciljem da se postigne puno i jednako uživanje ljudskih prava i učestvovanja osoba sa invaliditetom u društvu.
Ove barijere
često kao rezultat imaju nedostatak znanja ili svesti o pitanjima invalidnosti, što se može prevazići jednostavnim aktivnostima. Osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno da učestvuju u društvu ako se uklone socijalne i fizičke prepreke, kao i prereke u stavovima.
U Srbiji je oko 800.000 osoba sa nekim oblikom invaliditeta, a oko 70% tih osoba živi u siromaštvu.
Osobe sa invaliditetom imaju svoje vrednosti, kvalitete, sposobnosti i znanja i u velikoj meri mogu da doprinesu društvu u kome živimo, ali kao poseban problem ističe se njihovo zapošljavanje. Samo 13% osoba sa invaliditetom je zaposleno, što znači da je njihova nezaposlenost tri puta veća.
Prema osobama sa invaliditetom se treba ophoditi kao i prema svim drugim osobama, i u kontaktima bitno je da se obrati pažnja na osobu, a
ne na njenu invalidnost. Kao običan građanin možemo da učinimo više stvari za osobe sa invaliditetom. Da ih pitamo da li im je potrebna pomoć i da se ne prepuštamo pretpostavkama, da im se direktno obraćamo prilikom razgovora i da im dozvolimo da izraze svoje potrebe.
Takođe, neophodno je osobama sa invaliditetom ponuditi pristupačnost raznih objekata. U bibliotekama rampe na ulazu u zgradu, asortiman znakova na Brajevom pismu, audio ili Brajeve knjige, knjige u krupnom fontu, knjige u lako razumljivom formatu; u tržnim centrima pored pokretnih stepenica obezbediti i liftove; dovoljan broj parking mesta u blizini svih javnih mesta...
Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ima za cilj da se promoviše razumevanje problema invaliditeta i da podrška za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.


Pocetna Stranica | Spisak Apoteka | Aktuelno | Novosti | Finansijski Izveštaj | Javne nabavke | Kontakt | Arhiva | Mapa Sajta


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni