Apoteka "Vrbas"


Idi na sadržaj

Glavni meni:


Svetski dan bezbednosti pacijenata

Aktuelno > Kalendar zdravlja > Decembar

Svetski dan bezbednosti pacijenata
9. decembar


Bezbednost pacijenata predstavlja identifikaciju, analizu i korekciju rizičnih događaja, sa ciljem da se zdravstvena zaštita učini bezbednijom i da se rizik po pacijenta svede na najmanji mogući nivo.Kao jedan od najvažnijih karakteristika sistema zdravstvene zaštite prepoznat je kvalitet zdravstvene zaštite.
Stalno unapređenje kvaliteta i bezbednosti pacijenata je sastavni deo svakodnevnih aktivnosti zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i svih drugih zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Stalno unapređenje kvaliteta predstavlja kontinuirani proces čiji je cilj dostizanje višeg nivoa efikasnosti i uspešnosti u radu, kao i veće zadovoljstvo korisnika i davalaca zdravstvenih usluga.Misija stalnog unapređenja kvaliteta je da promoviše značaj bezbedne i kvalitetne zdravstvene zaštite i omogući stvaranje uslova za obuku zdravstvenih radnika i saradnika, kao i informisanje javnosti o značaju i rezultatima unapređenja kvaliteta u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja i boljeg kvaliteta života.
Pokazatelji kvaliteta koji se odnose na bezbednost pacijenata za zdravstvenu zaštitu u celini na svim nivoima zdravstvene zaštite su kultura bezbednosti, uspostavljanje procedure za registrovanje neželjenih dejstava lekova, stopa padova pacijenata, stopa pacijenata sa dekubitusima, komplikacija nastalih usled anestezije u zdravstvenoj ustanovi, ponovljenih operacija u istoj regiji,
jatrogenih oštećenja nastalih prilikom hiruške intervencije, incidence bolničkih infekcija,kontrola sterilizacije… Kultura bezbednosti pacijenata podrazumeva prepoznavanje rizika za nastanak grešaka od strane zaposlenihDa bi se uspostavila kultura bezbednosti, prvi korak je procenjivanje postojeće kulture, odnosno procena stavova zdravstvenihradnika prema bezbednosti pacijenata.
S obzirom da greške počinjene tokom lečenja pogađaju svakog desetog pacijenta, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ustanovila je devet rešenja za smanjenje tih grešaka, s ciljem da se smanje štete vezane za lečenje pacijenata širom sveta. Rešenja se zasnivaju na intervencijama i merama koje omogućavaju smanjenje problema vezanih za bezbednost pacijenata. Rešenja se između ostalog odnose i na usaglašavanje imena lekova, identifikaciju pacijenata, komunikaciju tokom transfera pacijenata, bolju higijenu ruku radi sprečavanja infekcija tokom lečenja.
Bezbednost podrazumeva da se radi o stvaranju takvog sistema zdravstvene zaštite u kome je bezbednost pacijenta primarna, a potencijalna opasnost da se naudi pacijent
u tokom dijagnostičkih ili terapijskih procedura svedena je na najmanju meru.Pocetna Stranica | Spisak Apoteka | Aktuelno | Novosti | Finansijski Izveštaj | Javne nabavke | Kontakt | Arhiva | Mapa Sajta


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni