Apoteka "Vrbas"


Idi na sadržaj

Glavni meni:


SVETSKI DAN BORBE PROTIV DROGE

Aktuelno > Kalendar zdravlja > Jun

SVETSKI DAN BORBE PROTIV DROGE
26. jun

Dan borbe protiv droge se obeležava 26 juna. Upoznavanje javnosti o opasnosti ovog problema i suzbijanje kriminala vezanog za drogu su najvažniji ciljevi svih organizacija koje će obeležiti ovaj dan pa tako i Apoteke „Vrbas“.
Droge obuhvataju sva sredstva koja mogu izazvati zavisnost. Zavisn
ost podrazumeva nesavladivu želju za drogom, jaku želju za nabavljanjem i uzimanjem droge po svaku cenu, sklonost povećanju doze droge kako zavisnost duže traje
Fizička zavisnost podrazumeva promene u funkcionisanju organizma koje nastaje u usled dugotrajnog konzumiranja droga. Psihička zavisnost je izmenjeno stanje organizma u kome osoba oseća jakupotrebu za stalnim uzimanjem droge kako bi se zadržao osećaj dobrog psihičkog stanja i zadovoljstva.
Pretežno psihičku zavisnost uzrokuju kokain, kanabis i neki halucinogeni. Ostali (opijati, amfetamini, neka sredstva za smirenje itd.) uzrokuju i psihičku i fizičku zavisnost.
Naučni dokazi pokazuju da se zavisnost od opijata najbolje lečikombinacijom stalne ambulantne terapije, lekova i monitoringa, sa ciljem zadržavanja pacijentana lečenju. Supstituciona terapija i posebno terapija održavanja metadonom u kombinaciji sa relevantnim socijalnim, zdravstvenim i psihološkim uslugama ima najveće šanse da bude najdelotvornija od svih raspoloživih terapija za višegodišnje opijatske zavisnike.


Pocetna Stranica | Spisak Apoteka | Aktuelno | Novosti | Finansijski Izveštaj | Javne nabavke | Kontakt | Arhiva | Mapa Sajta


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni