Apoteka "Vrbas"


Idi na sadržaj

Glavni meni:


MEDJUNARODNI DAN DETETA

Aktuelno > Kalendar zdravlja > Novembar

MEĐUNARODNI DAN DETETA
20. novembar


Međunarodni ili svetski dan deteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra. Ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana.
Ovaj dan promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Obeležava se i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.
Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, usvojenom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1989. godine. Osnovni principi Konvencije su: pravo na život, opstanak i razvoj; najbolji interes deteta; pravo na participaciju; pravo na nediskriminaciju.
Dosta to
ga se čini na unapređenju položaja dece, ali dalek je put do ostvarivanja temeljnih prava deteta, posebno dece iz osetljivih i diskriminisanih grupa koja žive u siromaštvu, isključena su iz obrazovnog sistema i društva.
Sprečavanje nasilja nad decom i diskriminacije, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za život, zdravstvenu zaštitu, socijalno blagostanje, dostupno kvalitetno obrazovanje, dodatnu podršku, igru i druženje zadatak su svakog od nas a ne samo roditelja i zaposlenih u institucijama.


Pocetna Stranica | Spisak Apoteka | Aktuelno | Novosti | Finansijski Izveštaj | Javne nabavke | Kontakt | Arhiva | Mapa Sajta


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni